Tjänster

Tjänster

Claessons Gräv utför allt inom mark- och anläggningsarbete. Några exempel är:

  • dikning, täckdikning
  • markberedning
  • skogsvägar, dammar
  • rivning av byggnader
  • schaktning för grunder
  • VA-arbeten, kompletta avloppsanläggningar

Jag är diplomerad avloppsentreprenör för Ulricehamns Kommun.

Med mina grävmaskiner utför jag alla typer av arbeten i trädgårdar några exempel är:

  • anläggning av gräsmattor
  • dränering av villor och trädgårdar
  • plattsättning av gångar
  • garageuppfarter eller trevliga uteplatser av sten anläggs
Claessons Gräv
556154-3140
Ambjörnarp 104 Nöre
52375 Dalum
Made by Topborn